pirciupasaulis logo

 

Garantijos

 

Visoms prekėms galioja gamintojo nustatyta garantija.

Pateikiant prekę garantiniam remontui būtina turėti pirkimo dokumentą arba užpildytą garantinį taloną.

Jei prekė sugedo nepasibaigus nurodytam garantiniam laikotarpiui, garantinis remontas atliekamas nemokamai.

 

Garantija netaikoma:

 

Sugedusiems šviestuvams, lempoms; 

Jei prekė, įrenginys naudojamas ne pagal paskirtį (komerciniais, gamybiniais tikslais arba nesilaikant naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų);

Jei buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad gaminį bandyta ardyti ir pan.;

Jei yra mechaninių korpuso ar kitų dalių pažeidimų;

Jei gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos impulsų, atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ir pan.;

Jei gaminys pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens, ar kitų stichijų, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.;

Gaminių priedams, aksesuarams, dalims, bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas.

 

Pakuotės išsaugojimas:

 

Visiems klientams rekomenduojama išsaugoti originalią prekės pakuotę tuo atvejui, jei prireiktų garantinio aptarnavimo - toks yra kai kurių gamintojų reikalavimas. Nuo prekės ir pakuotės negalima pašalinti prekės serijinio numerio arba kitos svarbios informacijos, būtinos prekės identifikavimui.

 

Prekių grąžinimo tvarka

 

Jeigu atsiranda priežasčių, dėl kurių pirkta prekė jums netinka, jūs turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo grąžinti ją pardavėjui.

Grąžinamas produktas turi būti nenaudotas ir savo originalioje pakuotėje, išskyrus vakuuminius skaidrius įpakavimus.

Visi gamykliniai lipdukai, tarp jų serijinis numeris, turi būti ant prekės ir/arba jo pakuotės.

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 

Atitinkamai sumažinti prekės kainą;

Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

Atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

Vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. 

Prekės keičiamos arba grąžinamos pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių pirkimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pasikeisti prekę į analogišką kitą tinkamą prekę.

Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.